EN
美睫知识
睫毛膏总结块怎么办?
发布时间:2017-10-28 阅读数:1360

       看了就不爽的睫毛膏结块现象,是非常影响眼睛美观度的。

       

       睫毛膏不处理好就容易结块,下面教你睫毛膏结了处理办法: 

       将干净的棉签折开,断面有一两个尖刺才算折得标准,标签蘸取适量眼部卸妆油,轻刷睫毛,软化睫毛膏,这个方法比用化妆棉来修整的副作用小。

       现在用棉签断面的尖刺,挑开结块的睫毛。

       用干净的手指或指甲,从根部开始轻轻向外拉,清除残留物,轻轻地多重复几次,直到清理好为止。

       结块现象就会比原先少多了?之后在稍作补充就可以啦!